?

Log in

No account? Create an account
 
 
22 May 2012 @ 04:47 pm
Johnnys Countdown 2011-2012  
Cái project này đã được làm xong từ rất lâu mà hôm nay mới up lên được. Thật ra vì có khá nhiều xui xẻo khi làm project này: encoder phải đổi máy đến 2 lần hay up mãi mới được cái part5. Trong countdown lần này còn vài đoạn tụi mình chưa sub hết (mình nhớ không nhầm thì đó là mấy đoạn talk của các bạn KATTUN), nếu bạn nào có thể giúp được thì cho mình biết, mình sẽ hoàn thiện nốt và reup lại sau. Hoan nghênh cộng tác.
Còn bây giờ hãy cùng ngắm các dzai trong Johnnys Countdown 2011-2012. DOUZO!!!!!!!!!!


Download link:
MF1    MF2    MF3    MF4   MF5    MF6   MF7   MF8
 
 
 
atsuya_shirouatsuya_shirou on May 31st, 2012 11:59 am (UTC)
cám ơn sub team nhiều
những lần johnny countdown trước mình toàn xem raw
zebra760zebra760 on June 1st, 2012 09:11 am (UTC)
minh nho ko nham thi tui minh cung sub ca countdown nam ngoai 2011 ma. Ban thu vao cai tag Johnny countdown xem